Muharrem GEZER

MUHARREM GEZER

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

MUHARREM GEZER – ÖZGEÇMİŞ
  • 25 yıl IT sektör tecrübesi
  • 15 yıl uluslar arası şirketlerde yöneticilik
  • Farklı sektörlerde dijital dönüşüm projeleri (İş süreç analizi, dijital dönüşüm olgunluk seviye analizi, strateji ve
    yol haritası belirleme, proje yönetimi,…)
  • Endüstri 4.0 konusunda uzman üniversite, enstitü ve şirketlerde eğitim (Aachen RWTH, FIR, I40 Maturity Center)
  • Farklı etkinliklerde konuşmacı, moderatör ve panelist
  • Farklı sektörel dergi, platformlarda makaleler
  • Online seminerler
  • Üniversite konuk, düzenli öğretim görevlisi