Dr. Meral SAYIN - TOSYÖV AKADEMİ

DR. MERAL SAYIN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ & KIDEMLİ KOBİ DANIŞMANI

Dr. Öğretim Görevlisi (yarı zamanlı) ve AB Fonlu Teknik Yardım Projelerinde Kıdemli Uzman Danışman (KOBİ’ler, Girişimcilik ve İnovasyon, Bölgesel Rekabetçilik ve Kümelenme)

DR. MERAL SAYIN – ÖZGEÇMİŞ

M. Sayın, 18 Temmuz 1956 Ankara doğumludur. 1973 yılında Ankara Bahçelievler Cumhuriyet lisesinden mezun olmuştur. 1979 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden lisans, 1984 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden yüksek Lisans, 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Bölümünden Doktora derecesi almıştır.

 

M. Sayın, lisans mezuniyeti sonrası İmar ve İskan Bakanlığı Bölge Planlama Dairesinde ve Ankara Şehri İmar Müdürlüğünde yaklaşık 5 yıl ve daha sonra, Dünya Bankası fonlu Kanada firmasının Kutlutaş A. Ş. ile yürüttüğü “Ankara Ulaşım Master Planı ve Metro Projesi”nde 1986 yılı sonuna kadar görev yapmıştır. 1987’de, o tarihlerde adı KÜSGET (Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı) olan ve Dünya Bankası ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNDP)’nün fonladığı küçük sanayinin geliştirilmesine ilişkin projede çalışmaya başlamıştır. 1990 yılında KÜSGET Projesinin, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)’e dönüştürülmesiyle, M. Sayın 1990’dan sonra KOSGEB elemanı olarak çalışmaya başlamış olup, KÜSGET ve KOSGEB’in ilk yıllarını kapsayan ilk 8 yıl Uzman ve Başuzman, son 8 yıl Daire Başkanı olmak üzere bu kuruluşlarda toplam 16 yıl çalışmıştır. KOSGEB’de görev yaptığı süreçte görev alanları, kurumun “bilişim altyapısı”nın yanı sıra, “KOSGEB Bilişim, Teknoloji, İnovasyon Hibe Destekleri” mevzuatının hazırlanması ve yürütülmesiydi. Bu süreçte M. Sayın, Daire Başkanlığına paralel olarak, KOSGEB Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme hibe desteklerinin proje seçme değerlendirme kurullarında üye ve ayrıca Avrupa Birliğinin halen “Europe Enterprise Network” olarak anılan “KOBİ Destekleri Bilgi Ağı (Euro Info Centre Network)”nın Türkiye sorumlusu olarak görev yaparak, 2002’de KOSGEB’den emekli olmuştur. M. Sayın, 2002-2007 döneminde AB fonlu, GAP İdaresi Başkanlığının yararlanıcı olduğu ve “AB-GAP Bölgesel Kalkınma Programı“ kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen GİDEM (Girişimci Destekleme Merkezleri) Projesinde beş yıla yakın Takım Liderliği görevini üstlenmiştir. Proje, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde işletmelerin geliştirilmesi yoluyla yerel ekonominin geliştirilmesine katkıda bulunulmasını hedeflemekteydi. M. Sayın, 2007-2009 yıllarında yine AB fonlu olarak yürütülen “Türkiye için Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” projesinde Takım Lider Vekili olarak görev yapmış olup, ulusal kümelenme politikasının tasarımı, bu konuda paydaşlarda bilinç ve kapasite geliştirilmesinde aktif görevler almış ve ayrıca örnek kümelenme çalışmalarına katılmıştır.

 

2010-2015 döneminde Çankaya Üniversitesinde Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin Müdürü olarak, son dört ay üniversitede kurulan Teknoloji Transfer Ofisinin Müdürlüğünü de üstlenerek, görev yapan M. Sayın, üniversitede iki adet teknoloji kuluçkasının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Ayrıca üniversitedeki akademisyenlerle beraber birçok girişimcilik ve Kümelenme Projelerinde (Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Mali Destekler Strateji Önerisi, Bodrum Yat İmalatçıları Kümelenme, Ahiler Kalkınma Ajansı bölgesi için Küme Analizleri ve Küme Geliştirme Planı, AB’nin Kümelenme Ağ Yapıları, Polatlı Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi, Mevlana Kalkınma Ajansı için Vizyon 2020 Raporu, v. b.) projelerinde eğitmen veya Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca “Girişimcilik ve İnovasyon” lisans dersini, üç akademik ile beraber “Rekabetçilik ve Kümelenme” yüksek lisans derslerini vermiştir. 2015 itibariyle Alanya HEP Üniversitesinde görev yapan M. Sayın, “Girişimcilik ve İnovasyon”, “Proje Döngü Yönetimi” lisans ve “Yerel Ekonomik Rekabetçilik” yüksek lisans derslerini vermektedir. Ayrıca, AB fonlu veya Kalkınma Ajansı fonlu birçok girişimcilik, kümelenme ve rekabetçilik projelerinde (Alanya Turizm Kümelenme Stratejisi, Hatay Mobilya Sektörü Geliştirme, Samsun Metal İşleme Sanayi, Bingöl İş Geliştirme Merkezi, Maraş Biber Kümelenme Projesi, v. b.) kısa dönemli kıdemli uzman olarak görev yapmaktadır.

Öğrenim Geçmişi

Ankara Cumhuriyet Anadolu Lisesi

1973

ODTÜ

Şehir ve Bölge Planlama (1979)

ODTÜ

Endüstri Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans (1984)

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisat Bölümünden Doktora (2017)