DR. CEVDET BAYKAL

DIŞ TİCARET UZMANI & BONN, BERLİN, DÜSSELDOF, MÜNİH TİCARET ATEŞESİ & KOBİ ve GİRİŞİMCİ UZMANI & EĞİTMEN

CEVDET BAYKAL | ÖZGEÇMİŞ

Dr. M. Cevdet Baykal, eğitim olarak Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Siyasal Bilgiler Fakültesi) nden İşletme Yüksek
Lisansı derecesi ve İşletme Bilim Doktoru ünvanını almıştır.

 

İş hayatına 1978 yılında SSK Genel Müdürlüğü’nde Almanca Mütercimi
olarak başlamış, 1985 yılında Uzman Yardımcısı olarak girdiği
T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında sırasıyla,
Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile
Müsteşar ve Bakan Danışmanlıklarında, ayrıca Ticaret Müşaviri/Ticaret
Ataşesi olarak görevlendirildiği F.Almanya’da T.C. Bonn ve Berlin
Büyükelçilikleri ile T.C. Düsseldorf ve Münih Başkonsolosluklarında
yaklaşık 14 yıl görev yapmıştır.

 

Öte yandan, Müsteşarlıktaki görev süresince KOBİ’lerle ilgili bir birimin
kurulması ile İhracat Yardımlarında KOBİ’lerin öncelikli yararlanmaları
ve KOBİ’lerin organize dış pazarlara açılmalarında model olarak görülen
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri için mevzuat düzenlemelerine gidilmesi
dışında A.B. ile Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına ülke
olarak taraf olmamız gibi nedenlerle 1996 yılının KOBİ yılı ilan edilmesi
ve her yıl ‘İhracatçı KOBİ Günleri‘ etkinlikleri düzenlenerek KOBİ’lere
farkındalık yaratılmasında görev almıştır.

 

Ayrıca Birleşmiş Milletlerce desteklenen Güney Doğu Avrupa Ülkelerinde
Girişimciliğin Geliştirme (SECİ) Projesine katkıları nedeniyle Takdirname
ile ödüllendirilmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulunda KOBİ’lerle ilgili raporun hazırlanmasında Uzman olarak
çalışmıştır.

 

Dr. M. Cevdet Baykal, bugüne kadar KOBİ’ler, Dış Ticaret ve Almanya ile
ilgili konularda yayınlanmış çok sayıda makalenin yanında seminer ve
toplantılara konuşmacı olarak katılmış olup, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine KOBİ’ler konusunda danışmanlık yapmış olup
Dr. M. Cevdet Baykal, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Öğrenim Geçmişi

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsünden İşletme Yüksek Lisansı Derecesi ve İşletme Bilim Doktoru Ünvanı