PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ

₺0
Eğitim Kategorisi:
Yorumlar:

Eğitim Ücreti İletişime Geçin

Proje Döngü Yönetimi - TOSYÖV AKADEMİ

Eğitim Hakkında

Proje Döngü Yönetimi eğitimi, bir hibe kaynaktan yararlanmak üzere geliştirilmesi gereken proje ile ilgili öncelikle fikrin analizine ilişkin bilgi sunulmasını içermektedir. Bunun ardından proje planının hazırlanması için gerekli olan analizler ve daha sonra gerçekleştirilmesi gereken planlama eylemlerine ilişkin bilgi takdimi gelmektedir. Ardından proje yaşam döngüsünün son iki aşama eylemlerini oluşturan projenin hayata geçirilmesi ve kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili bilgi sunulmaktadır. Bunlara ilave olarak sürdürülebilirlik sistemi ve izleme değerlendirme ile etki analizi çalışmalarına ilişkin bilgi de takdim edilmektedir.

Eğitimin Süresi

3 Gün (24 Saat)

Kontenjan

10-20 Kişi

Eğitimi Kimler Almalı?

Hibe desteği sunan gerek uluslararası organizasyonlara (Avrupa Birliği, OECD; Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı, v. b.), gerek ulusal organizasyonlara (Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB v. b.) hibe temin etmek üzere başvuruda bulunmak isteyen tüm “kamu ve özel sektör” kurum ve kuruluşlarının uzmanları.

Eğitimin İçeriği?

Proje Döngü Yönetimi ile ilgili olarak katılımcılara sunulacak eğitimin ana hatları ve içeriğine ilişkin kısa açıklamalar aşağıda takdim edilmektedir;

  1. Proje Nedir ve Nitelikleri Nelerdir?
   (Bu başlık atında proje kavramının içeriği ve niteliklerine ilişkin bilgi sunulmaktadır.
  2. Proje ile Benzer Kavramlar; İş Planı ve Fizibilite
   (Proje kavramı ile genelde karıştırılan iş planı kavramının içeriği ve ayrıca fizibilite kavramına ilişkin kısa açıklamalar sunulmaktadır.)
  3. Proje Yaşam Döngüsü Aşamaları
  4. Proje yaşam döngüsü genelde literatürde aynı başlıkları kapsamakla beraber bu eğitim kapsamında AB’nin aşağıda belirtilen başlıkları çerçevesinde dersin içeriği sunulmaktadır.
   • Projenin Başlatılması
    • Proje Fikrinin Analizi ve Netleştirilmesi
    • Projenin Analizi
   • Projenin Planlanması (Tasarımı)
   • Projenin Hayata geçirilmesi
   • Projenin Kapatılması
    Eğitim sürecinde bunlara ilave olarak tasarım aşamasında planlanması gereken “sürdürülebilirlik modeli” ve “izleme değerlendirme modeli” ile “etki analizi” faaliyetlerine ilişkin de bilgi verilmektedir.
  5. Proje Hazırlama Egzersizleri ve Tartışılması
   (Proje döngü yönetimi süresince sınıf derslerinde katılımcılar bir taraftan bilgi ile donatılırken diğer taraftan öğrendikleri bilgileri uygulamaya koymaları yönünde proje grupları teşkil edilerek proje tasarlamaları istenmektedir.)

Kazanımlar

Yukarda değinilen hedef kitle grubunun uzmanlarının, hibe desteğine başvuruda bulunmak üzere proje teklif dosyası hazırlama yetkinliğine sahip olması öngörülmektedir.