İŞ GELİŞTİRME VE REKABETÇİ SEKTÖRLER ANALİZİ

İŞ GELİŞTİRME VE REKABETÇİ SEKTÖRLER ANALİZİ

₺0
Eğitim Kategorisi:
Yorumlar:

Eğitim Ücreti İletişime Geçin

İş Geliştirme ve Rekabetçi Sektörler Analizi - TOSYÖV AKADEMİ

Eğitim Hakkında

İş geliştirme kavramı, iş hacminin artırılarak gelişme kaydedilmesi bağlamında ele alındığında kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Ancak izlenmesi gereken strateji ve ona temel teşkil etmek üzere yürütülmesi gereken analizler her birisinde farklı olmak durumundadır. Bu çerçevede konu bu eğitim kapsamında, kar amacı güden işletmelere yönelik iş hacmini geliştirerek karlılık oranını geliştirme olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle iş geliştirme ve ilgili kavramların içeriğine ilişkin bilgi takdim edildikten sonra, yeni oluşturulması düşünülen iş fikrinin ve sektörün rekabetçiliğine ilişkin yürütülmesi gereken analizlere ilişkin bilgi sunulmakta ve egzersiz yapılması sağlanmaktadır. Yeni bir iş kurmanın temel gerekliliklerinden olan iş planı hazırlanması ile ilgili konu ise, dersin son konusunu oluşturmaktadır.

Eğitimin Süresi

1 Gün (8 Saat)

Kontenjan

10-20 Kişi

Eğitimi Kimler Almalı?

Yeni iş geliştirerek iş hacmini ve karlılık oranını artırmak isteyen kar amacı güden kuruluşların temsilcileri.

Eğitimin İçeriği?

İş Geliştirme ve Rekabetçilik Analizleri başlığı altında yer alan konular ana hatlarıyla ve kısa açıklamalarla aşağıda takdim edilmektedir;

 1. İş Geliştirme Nedir?
  (Bu çerçevede iş geliştirme kavramının içeriği ve ilgili kavramların başında yer alan inovasyon ile diğer ilgili kavramlara değinilmektedir.)
 2. İş Geliştirme Amaçlı İş Fikrinin Analizi
  (İş Geliştirme çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken temel adım, yeni iş fikrinin yapılabilirliğine ilişkin analiz çalışması yürütmektir. Yeni kurulacak işin boyutlarına göze bu çalışma fizibilite raporu hazırlama kapsamında da olabilir ancak burada daha küçük boyutlu işlerle ilgili iş fikrinin analizine örnek çalışmalarla değinilmektedir.)
 3. İş Geliştirme için Rekabetçilik Yaklaşımı
  (Bu başlık altında yeni iş kurma ile ilgili sektörün rekabetçiliğinin analizlerine değinilmektedir. Porter’ın Beş Güç Modeli ve Jenerik Rekabetçilik Stratejileri bu başlığın konusunu oluşturmaktadır.)
 4. İş Geliştirme için İş Planı Hazırlanması
  (Yeni oluşturulması planlanan işin bir plan dahlinde hayata geçirilmesi gerekliliği nedeniyle “İş Planı Hazırlama” gündemin son konusunu oluşturmaktadır.)
 5. İş Geliştirme için Egzersizler ve Tartışmalar
  (Bu oturumda, katılımcılarla oluşturulacak odak gruplar ile sektörel rekabetçilik stratejileri üzerine analizlere ilişkin egzersizler yapılması ve daha sonra bulguların sunuş yapılarak tartışılması planlanmaktadır.)

Kazanımlar

Kar amacı güden kuruluşların uzmanlarının bu eğitim sonrasında, mevcut bir işi geliştirme veya yeni bir iş kurulması durumunda gerçekleştirilmesi gereken iş fikrinin ve sektörün rekabetçilik analizlerinin yanı sıra, iş planı hazırlama konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olmaları öngörülmektedir.