DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ

₺0
Eğitim Kategorisi:
Yorumlar:

Eğitim Ücreti İletişime Geçin

Değer Zinciri Analizi - TOSYÖV AKADEMİ

Eğitim Hakkında

Öncelikle genel çerçevede rekabetçilik bağlamında değer zinciri analizi kavramı ile diğer ilişkili kavramların tanıtımı yapılacak ve ardından analizin yürütülmesiyle ilgili yöntemler, küresel değer zincirleriyle bağlantılar, değer zincirinin yönetimi ile makro seviye değer zinciri analizi, değer zinciri analizinin bölgesel sektörel stratejik planlamaya katkısı ve benzer konular ele alınacaktır.

Eğitimin Süresi

4 Gün (24 Saat)

Kontenjan

10-20 Kişi

Eğitimi Kimler Almalı?

 • Bölgesel ekonomik kalkınmanın aktörü olan kurum ve kuruluşların temsilcileri
 • Kalkınma Ajansları
 • Valilikler/ Kaymakamlıklar
 • Belediyeler
 • KOSGEB Müdürlükleri
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
 • Esnaf ve Sanatkar Odaları ve/veya Birlikleri temsilcileri
 • Bölgesel ekonominin kalkınması ile ilgili sivil toplum kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Birlikler
 • Kooperatifler
 • Yerel günden kalkınma platformu ve benzer kalkınma platformu ya da konseylerinin temsilcileri.

Eğitimin İçeriği?

Değer Zinciri Eğitimi kapsamında takdim edilecek konuların ana hatları ve kapsamlarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Değer Zinciri Kavramı Nedir ve İlgili Kavramlar Nelerdir?
  (Bu çerçevede kavramın içeriğini sunmak üzere öncelikle “Tedarik Zinciri” ve “Talep Zinciri” kavramlarına değinilecektir. Tedarik zinciri ve talep zinciri kavramlarına ilişkin bilgi verildikten sonra bunların bütünleştirilmesine değinilecektir.)
 2. Değer Zinciri Analiz Süreci; Temel Eylemler
  Öncelikle rekabet stratejileri ve bununla ilgili konulara örneklerle değinilmektedir, daha sonra performans kıyaslama konusu ele alınmaktadır.)
 3. Küresel Değer Zincirleri ve Onlarla Bağlantılar
  (Değer zinciri kavramı kümelenme bağlamında ele alınmakta ve kümelerin küresel bağlantılarla entegrasyonuna değinilmektedir.)
 4. Değer Zinciri Yönetimi ve Rekabet Stratejileri (Porter’ın Rekabet Stratejileri)
  (Bu çerçevede Porter’ın beş kuvvet analizi irdelenmekte ve ayrıca Porter’ın jenerik stratejilerine değinilmektedir.)
 5. Değer Zinciri Analizi için Yöntemler
 6. Makro Seviye Değer Zinciri Analizi (Küme Haritası)
  (Küme Haritasının, kümenin temel unsurları arasındaki girdi çıktı ilişkilerini ortaya koyan bir model olarak bölgesel rekabetçilik seviyesinin belirlenmesinde nasıl değerlendirildiği ortaya konmaktadır.)
 7. Değer Zinciri Analizi ve Stratejik Planlamaya Katkısı
  (Değer Zinciri Analizi sonucunda ulaşılan bulguların, stratejik planlama ile ilgili eylem planının hazırlanmasında nasıl değerlendirildiği ve katkı sağladığına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
 8. Egzersizler ve Tartışmalar

Kazanımlar

Yukarda değinilen bölgesel ekonomik kalkınmanın aktörleri kurum ve kuruluşların temsilcileri olan uzmanların bu vesileyle kendi yörelerine ilişkin ekonomik kalkınma stratejisi açısından gerekli olan sektörel değer zinciri analizi çalışmalarını yürütme ve bulguları değerlendirme yetkinliğine sahip olması öngörülmektedir.sı öngörülmektedir.