BÖLGESEL REKABETÇİLİK VE KÜMELENME

BÖLGESEL REKABETÇİLİK VE KÜMELENME

₺0
Eğitim Kategorisi:
Yorumlar:

Eğitim Ücreti İletişime Geçin

Bölgesel Rekabetcilik ve Kümelenme - TOSYÖV AKADEMİ

Eğitim Hakkında

Öncelikle genel çerçevede rekabetçilik bağlamında bölgesel rekabetçiliğe ve özellikle ekonomik kalkınma açısından bölgesel rekabetçiliğe değinilecektir. Daha sonra bölgesel ekonomik rekabetçiliğin geliştirilmesi için bir yöntem olan kümelenme hakkında ayrıntılı bilgi takdim edilerek kavramın içeriği ile gelişimi hakkında bilgi sunulacaktır. Daha sonra sektörel bölgesel rekabetçilik analizleri, stratejik yol haritası veya küme kalkınma eylem planlarının hazırlanması ve diğer ilgili konularda bilgi takdim edilecektir. Bunu takiben odak gruplar oluşturularak örnekler üzerinde çalışılacak, egzersiz yapılacaktır. Eğitim programı odak grupların sunumu ve sunumlar üzerinde görüş alış verişleriyle sonuçlandırılacaktır.

Eğitimin Süresi

3 Gün (24 Saat)

Kontenjan

10-20 Kişi

Eğitimi Kimler Almalı?

 • Bölgesel ekonomik kalkınmanın aktörü olan kurum ve kuruluşların temsilcileri
 • Kalkınma Ajansları
 • Valilikler/ Kaymakamlıklar
 • Belediyeler
 • KOSGEB Müdürlükleri
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
 • Esnaf ve Sanatkar Odaları ve/veya Birlikleri temsilcileri
 • Bölgesel ekonominin kalkınması ile ilgili sivil toplum kuruluşları. Örneğin, dernekler, vakıflar, birlikler, kooperatifler, yerel günden kalkınma platformu ve benzer kalkınma platformu ya da konseylerinin temsilcileri.

Eğitimin İçeriği?

Bölgesel Rekabetçilik ve Kümelenme Eğitim Programının ana hatları ve kapsamına ilişkin açıklamalar aşağıda takdim edilmiştir

   1. Genel Çerçevede Rekabetçilik ve Bölgesel Rekabetçilik
    (Genel çerçevede rekabetçiliğin ölçütleri ve bunlar içerisinde ekonomik kalkınma ile ilgili olanlar, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun çalışmalarına atıfta bulunarak tanıtılmaktadır. Daha sonra bölgesel rekabetçilik ile ilgili olarak OECD ve AB’nin yöntemlerine değinilmektedir.)
   2. Küme Tabanlı Kalkınma; Kavram ve Tarihsel Gelişim
    (Küme Tabanlı Kalkınma olarak özellikle ABD ve Avrupa Birliği tarafından benimsenen kavramla ilgili olarak kavramın içeriği, tarihsel gelişimi ve yaklaşımlar konusunda uluslararası örneklere atıfta bulunarak bilgi takdim edilmektedir.)
   3. Küme Tabanlı Kalkınma Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri
    (Bu kapsamda örneklerle bölgesel sektörel rekabetçilik analizleri ile kalkınma eylem planı ve ilgili konulara aşağıdaki başlıklarla değinilmektedir;

    • Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesi ve Analizler
    • Öncelikli Sektörler için Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve Gelişme Eylem Planlarının Hazırlanması (Kümeler için Stratejik Yol Haritası Tasarımı)
    • Eylem Planlarının İzleme ve Değerlendirmesi, Etki Analizleri
    • Sürdürülebilirlik Modeli Oluşturma)
   4. Bölgesel Rekabetçilik ve Kümelenme ile İlgili Egzersiz ve Sunumlar(Bölgesel sektörel rekabetçilik analizlerine ilişkin uygulama gerçekleştirmek üzere odak gruplar teşkil edilerek ve bir bölge seçilerek küme tabanlı kalkınma için sektörel analiz aşamasına ilişkin egzersiz gerçekleştirilmektedir ve hazırlanan analizleri odak grupların sunması öngörülmektedir.

Kazanımlar

Yukarda değinilen bölgesel ekonomik kalkınmanın aktörleri kurum ve kuruluşların temsilcileri olan uzmanların bu vesileyle kendi yörelerine ilişkin ekonomik kalkınma stratejik yol haritası veya eylem planı hazırlanması, bunlarla ilgili izleme ve değerlendirme gerçekleştirilmesi yönünde bilgi ve beceriyle donatılması öngörülmektedir.